Menu

Documenten

Document R-1718-14-8188-171v

Adriaen Jan van Heijst cedit aen Adriaen Nouwens een halff huijs aenden noorden cant scheijdende op den graat vande schouw tussen desen, ende de wooningh ten suijden met den hoff daer achter, ende ter sijde aengelegen groot seventhien roijen off daer ontrent gestaen ende gelegen onder dese heerlicheijt ter plaetse aende Hasselt, aldaer genaemt het Creijven, tussen erffenisse oost, de kinderen Adriaen Somers, zuijd den vercooper, west de straet en noord eenen ackerwegt, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den eersten september seventien hondert achthien,

Cooppenn: 52 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832