Menu

Documenten

Document R-1731-14-8190-304v

Jacobus Vromans cedit aen Cornelia Jan de Cocq een parseel ackerlant groot twee loopensaat offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer oost Jan van Gorp, zuijd Anthonij van Horst, west de straat, ende noord de heijde, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns van twee stuivers vier penningen aen ... Eeckelschot tot Oorschot, voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den tweeden april seventien hondert een en dertigh,

Cooppenn: 30 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832