Menu

Documenten

Document R-1547-14-7938-73v

Daniel zoon van wijlen Gherart Hermans heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Anthonis zoon van wijlen Denijs Meijnaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5½ karolus gulden van 20 stuivers, elk jaar met lichtmis, uit 2 huizen, hoeven, schuur, schaapskooi met grond en foebehoren en uit de erfenis daaraan liggende, samen groot ca 15 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Hasselt tussen:
een gemeijn straat een zijde
Gherit Jan van Boerden met Jan Daniel van Boerden, zijn neef, en meer anderen ander zijde
Herman Gherit Hermans een einde
Araien Michiel Roelofs en een gebuurweg ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca ½ mudsaet in die Stockhasseltschestraet tussen:
De Stockhasseltschestraet een zijde en een einde
Wouter Jans en anderen ander zijde
Goaijert Aert Goijaerts ander einde.
In margine: de brief is uitgereikt door schepenen om te zegelen.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met 100 karolus gulden van 20 stuivers of met die waarde in ander goed geld, samen met de jaarcijns en achterstel behalve dat ze de voors. los met Sint Jansmis tevoren op moeten zeggen.

1547, februari 13

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832