Menu

Documenten

Document R-1744-14-8193-92v

Adriaan en Jacobus Willem de Beer, cedunt aan Bastiaan Willem de Beer twee derde parten onbedeelt in een parceel ackerlant groot in 't geheel een L ofte etc. gelegen onder deese Heerlijckheijt van Tilburg, ter plaatse aan de Hasselt, aldaar oost Jacobus de Beer, zuijt Norbart Francken, west en noort de heer secretaris de Jong, los en vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den achtienden februarij seventien hondert vier en veertig.

Cooppenn: 30 gulden voldaan.

Adriaan Willem de Beer, cedit aan Bastiaan en Jacobus Willem de Beer, een derde part in een huijs, schuer, en aangelag groot in't geheel drie en een halff L ofte etc. gestaan en gelegen onder deese Heerlijckheijt van Tilburg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijt Cornelis Momboirs, west Norbart van Beurden, en noort het volgende parceel, belast met een derde in seven stuijvers acht penningen s'jaars aan 't comptoir van den Rentmeester Cornelis de Buck tot 's Bosch, Item met een derde in vijfftien duijten chijns s'jaars aan den Edelen Heer alhier, voorts los en vrij,
Item een derde part onbedeelt in een huijs en aangelegen erve groot in 't geheel twee L ofte etc. gestaan en gelegen als voor aan de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijt Norbart van Beurden, west Huijbert van Groenendaal, en noort het voorgaande parceel, belast met een derde in vijff gulden s'jaars aan 't comptoir van de Rentmeester Tengnagel, Item met een derde in vijf gulden s'jaars aan den Armen van Oosterwijk, Item met een derde in vijff duijten chijns s'jaars aan 't Convent van Tongerloo, voorts los en vrij,
Item een derde part onbedeelt in een parceel ackerlant groot in 't geheel twee L ofte etc. gelegen als voor aande Hasselt, aldaar oost de weduwe Jan Wagemakers, zuijt Cornelis Beris, west de heijde, en noort Jan Smolders, los en vrij,
Item een derde part onbedeelt in een parceel ackerlant groot in 't geheel een L ofte etc. gelegen als voor, aan de Hasselt, aldaar oost de voetpat, zuijt en noord Cornelis Beris, en west Peter Reijnen, los en vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den achtienden februarij seventien hondert vier en veertig.

Cooppenn: 60 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832