Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1503-14-7900-8v

Adriaen soen Elen Mutsaerts heeft gheloeft op haer goeden hebbende ende vercrijgende te gheven ende te betalen Engele Wouter Claeus vijff lopen rogge erffpacht solvendum anno quolibet in die purificationis (te betalen elk jaar op Lichtmis) uit ende van eenen stuck lands daer een huijs op staet ghelegen aen die parochie van Tilborch aen dat Creijven tussen erffe Jan Aert Oeijen deen sijde ende tussen erffe Embrecht Elen Mutsaerts dander sijde als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ... scabini Aelwijn, Elen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832