Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1542-14-7934-21r

Daniel zoon van wijlen Jan Reijnen heeft verkocht aan Peter zoon van wijlen Peter Zegers een huis, schuur, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in dat Creijenven tussen:
Cornelis Jan van Spaendonc en meer anderen een zijde
Peter Jan Meeus en meer anderen ander zijde
Peter Gherit Jan Maes Geenen en meer anderen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Hieruit te gelden:
17 Lopen rogge erfpacht aan de Heilige geest van Tilburg.
Een half mud rogge aan Ghijsbrecht Peter van Diessen.
3 Blanck erfcijns aan de Heer van Tilburg.

1542, julij 10

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832