Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1539-14-7930-43r

Herman, zoon van wijlen Gherit Hermans bekent schuldig te zijn aan Jenneke wed. van Herman Adriaens, haar laatste man en aan Denijs haar zoon verkregen bij Herman Ariaens ten erve te blijven een jaarl. en erf. pacht van 1 mud rogge uit huis, hof, schuur, turfschop erf en grond groot 7 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Hasselt.
Belendingen:
Gherit van Ethen e.a. een zijde
Goijaert Aerts e.a. ander zijde
Ariaen Roij Gerits een einde
gemeijn straet ander einde

Staat te los met 50 kar. g. van 20 st.

1539, februari 14

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832