Menu

Documenten

Document R-1616-14-7994-268r

Geridt sone wijlen Geridt Willemssoon Veramelvoirt een stuck zaijlants waeroppe alnu een schuer getimmert staet die de voorschreven Geridt tusschen dit ende oighst toecomende daeraff sal moeten ruijmen dit lant twee loopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt in de Langstraet aldaer tusschen erffenisse Lenart Cristoffel Cornelissoon aen deen zijde ende tusschen erffenisse voors. Geridt daer eenen waterlaet tusschen beijde is liggende dander zijde ende oock een eijnde hodende metten anderen eijnde aende gemeijne strate vande Langstraet voorschreven ut dicebat legittime etc. Peteren soone Cornelis Meussoon met affgaen etc. warandiam etc. ende dat vercoper etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirschreve.... sheere schauwe sal onderhouden naer oude gewoonte, dach vij januarij 1616.

Deselve een stucken saijlant een lopensaet ende twee roijen met een vierdealf roije metter mate begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Goijart Willem Janssoon Vermee dander zijde, streckende van de erffenisse sijn Gerits totter erffenisse Goijart Willem Janssoon Vermee met meer andere ut dicebat legittime etc. Goijarden soone Willem Janssoon Vermee voorschreven met affgaen etc. warandiam etc. dat vercooper etc. etc. ende alle commer etc. dach et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832