Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1715-14-8188-43r

Corstiaen Goijaert Verbunt, cedit aen Jan Adriaen de Cocq een derde part gemeen en onbedeelt in een parceel weijde groot int geheel drie loopensaten ofte etc. waer inne den cooper de twee resteerende derde parten competerende is, gelegen aende Hasselt alhier ter plaetse aende gemeene Heijde tussen erffenissen oost Peter Goijaert Heerden, zuijd Peeter Daems, west de straet, en noord de gemeente, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma actum den seventhienden meij seventhienhondert vijffthien.

Cooppenn: 81 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832