Menu

Documenten

Document R-1512-14-7909-36i

Cornelis Jans Veramelvoert een stuck lands hem toebehoerende een lopensaet vel circiter (of daar omtrent) ghelegen in die parochie van Tilborch in die Stert Hoeve tussen erffe Meeus Peter Meeus deen sijde ende tussen erffe die erffgenamen Wouter sBonten dander sijde streckende vande erffe Gherit Jan Hagaerts totte ghemeijnde straet toe als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Peteren Cornelis Zegers zoen et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den selven date ... op Sinte Ghertruijd dach scabini Verstegen ende Berijs.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832