Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1505-14-7902-7v

Gherit Jan Meeus heeft gheloeft Meeus Peter Meeus soen ix lopen rogge erffpacht alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van huijs hoff mette toebehoerten ghelegen in die parochie van Tilborch tussen erffe Ghijb van Ghierl deen sijde ende tussen erffe Jan Peter Meeus dander sijde streckende vande erffe Aert van Riel totte ghemeijn strate toe als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) dach x februarij scabini Beris, Stevens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832