Menu

Documenten

Document R-1697-14-8184-83v

Anneken Gijsbereghts den Ouden, geassisteert met Cornelis Janssen de Jongh, haeren neeff, cedit aen Jan Peter Beiren, een huijsken met den hoff, groot ontrent vijffenveertich roeden, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Peeter Deckers, suijt Cornelis Jan Craijers, west de straet, ende noort het onmondigh kint Gerrit Gerrit Smolders, los ende vrij, uijtgenomen eenen duijt chijns siaers, aenden ed: heer alhier, ende voorts wegen, stegen, etc., ende innegeval eenigen verholen commer, op het voors. goet naermaels bevonden moghte worden, uijttegaen nempt den kooper tot sijnen laste, ende hebben etc. actum den vijffentwintichsten januarij sestien hondert sevenentnegentich.

Cooppen 52 gulden 10 st voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832