Menu

Documenten

Document R-1560-14-7951-4v

Jan zoon van wijlen Cornelis Woutersoen legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Adriaen zoon van wijlen Daniel Cornelis Hermans met afgaan en vertijen etc een stuk land, groot ongeveer twee lopensaet, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd de Hasselt tussen:
erfenis van Jan Claes Henricx een zijde
erfenis van Adriaen Daniel Cornelis Hermans ander zijde
erfenis van Jan de Vet de Jonge een einde
erfenis van de erfgenamen van Cornelis Hermans, waarover dit erf behoort te wegen ander einde
zoals hij zeide. Jan verkoper voornoemd heeft beloofd warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 25e april '60, schepenen Meijnaerts en Ghierll.

1560, april 25

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832