Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1688-14-8026-249v

Hendrick Adriaens van Heijst cedit, aen Jan Jan Deckers, een parceel ackerlant groot anderhalff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aent Craijven alhier, aldaer oost Dingeman Cornelis Anthonis, zuijt Cornelis Jan Craijers, west Adriaen Jan Deckers, ende noort Adriaen Anthonis de Laserus, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc. actum den vierden februarij sestien hondert acht en tachentigh,

Cooppen 100 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832