Menu

Documenten

Document R-1746-14-8193-246r

Jan, Francis, en Cornelis Adriaan van Hest broeders meerderjarige kinderen van wijlen Adriaen van Hest en Anneken Adriaan Vermeer des eerste, en Elisabet Willem Nouwens des tweede transportantens moeder en haar nog te samen fort en sterck makende en de rato caverende voor haren absenten broeder Jan van Hest, cedunt aan Jan Jansse Vermeer, een halff huijs aan den noorden cant, scheijdende op de middel muur tussen dese ende de woninge ten suijden met den hoff daar agter aan groot een L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilburg ter plaatse de Hasselt aldaar aant Craijven oost de straat, zuijt de wederhelft die den cooper is competerende west Jan Vermeer en noort Jan de Beer, los en vrij uijtgenomen wegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den vijfftiende augustij seventien hondert ses en veertig,

Cooppenn: 45 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832