Menu

Documenten

Document R-1531-14-7924-4v

Gekomen zijn voor schepenen:
Daniel zoon van wijlen Aert van Riel voor hemzelf en voor Arijaena dochter van wijlen Cornelis zoon van wijlen Aert van Riel.
Nog dezelfde Daniel vs voor de onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Aert van Riel als momber en Willem zoon van wijlen Wouter Verschueren als grootvader en Ghijsbert Willem Verschueren als toeziener der onmondige kinderen vs, die Willem vs gewonnen had bij wijlen Jenneke zijn vrouw, dochter van Willem zoon van wijlen Wouter Verschueren.
Nog dezelfde Daniel vs voor het onmondige kind van Jan zoon van wijlen Aert van Riel als momber en Boeijen zoon van wijlen Henrick Boeijens als toeziener van het vs kind, welk kind Jan vs gewonnen had bij wijlen Heijlwich zijn vrouw, dochter van wijlen Henrick Boeijens.
Daniel zoon van wijlen Jan van Boerden als momber van zijn kind en Daniel zoon van wijlen Aert van Riel als toeziener van het vs kind, wat Daniel Jan van Boerden gewonnen had bij Margriet, zijn vrouw, dochter van wijlen Aert van Riel.
Ze hebben bij rade van sommigen van hun vrienden en magen onderling een erfdeling gedaan van de erfgoederen als onder beschreven staat.

Middels deze erfdeling zal Arijaena dochter van wijlen Cornelis zoon van wijlen Aert van Riel en het kind van Daniel zoon van wijlen Jan van Boerden hebben:
een stuk erf in land, weide en heide, genaamd de Goerman, gelegen in Tilborch achter dat Creijenven tussen:
erfenis van Cornelis Wouter Jan Wouters een zijde
erfenis van Jan van Ghierl, waar een waterlaat tussen gaat ander zijde
erfenis van de kinderen van Gerit Hermans, een einde
erfenis van de weduwe van Gerit Hagaerts, waar die waterlaat ook tussen gaat ander einde.
Nog een stuk erf in weiland genaamd dat Buchtken, gelegen in die Sloprijt tussen:
erfenis van Lemmen Willem Lemmens een zijde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander zijde
erfenis van Jan Gerit Hermans, waar aan het ene einde
een waterlaat tussen gaat beide einden.
Nog een stuk erf in land genaamd de Eijckacker, gelegen in die Hasselt Acker, tussen:
erfenis van Aert Veramelvoert een zijde
erfenis van Peter Gerit Jan Maes Geenen ander zijde
erfenis van Daniel Jan Reijnen een einde
erfenis van Cornelis Jan Reijnen ander einde.
Nog een stuk erf in weide gelegen als voor tussen:
erfenis van Jan van Gierl en anderen een zijde
erfenis van Lijsbeth Wouter Vermee ander zijde
erfenis van Wouter Jan Wouters een einde
een gemeijne weg ander einde.
Nog een stuk erf in land gelegen in de Schijve bij de Bedbuer tussen:
erfenis van het Convent van Tongerlo en de Bedbuer een zijde
erfenis van Arijaen Leijten en anderen ander zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Willem Gast van den Bosch een einde
erfenis van de erfgenamen vs en anderen ander einde.
Nog een stuk erf in land gelegen aen die Vlasstraet tussen:
erfenis van Peter Gerit Smolders een zijde
erfenis van de weduwe van Willem van Spaendonck ander zijde
erfenis van Willem Arijaen Mutsaerts een einde
een waterlaat en de Vlasstraet ander einde.
Nog een stuk beemd, genaamd dat Bloock gelegen in Tilborch aen het Houtlaer tussen:
erfenis van Denijs Meijnaerts een zijde
erfenis van Peter Weijmers ander zijde
erfenis van Claeus die Wijse een einde
erfenis van de weduwe van Michiel Roelofs ander einde.
Nog een stuk beemd onbedeeld liggende in de beemd van Cornelis Daniels, genaamd de Bloten Beempt, gelegen in die Bloetbeempden, de gehele beemd tussen:
erfenis van Pauwels Jan van Boerden en anderen een einde
erfenis van Arijaen Martens ander zijde
die Hultensche Koeijweijen een einde
een waterlaat genaamd die Leije ander einde.
Uit welke erven Arijaen en het kind voors. jaarlijks moeten gelden :
aan de Tafel van de Heilige Geest in de kerk van Tilborch een ½ mud rogge erfpacht;
aan Gerit Jan Wouters 4½ lopen rogge erfpacht;
aan Neel Theeuwen tot Oerl 4 lopen rogge erfpacht;
aan Cornelis die Greeff van Oesterhout 2 lopen rogge erfpacht;
aan de Heer van Tilborch 2½ st en een ½ oert st. erfcijns;
Welke cijnsen en pachten vs Arijaaen en het vs kind zullen moeten betalen en de momber en toeziener elk in de naam als voor hebben beloofd die te betalen ter plaatse daartoe gezet, zodat de andere kindsdelen hier afgedeeld ervan ontlast zullen zijn.
Ook is voorwaarde gesteld en hebben de andere deelsliede beloofd als er enige andere kommer op kwam, in deze brief niet genoemd, zullen ze die kommer kinds - kindsdeel gelijk gelden zonder arg en list.

Hiertegen zullen de onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Aert van Riel en het onmondige kind van wijlen Jan zoon van wijlen Aert van Riel hebben:
Huis, hof, schuur, turfschop en erf, gelegen in Tilborch in die Hasselt tussen:
erfenis van Willem Veramelvoert een zijde
erfenis van Gherit Jan Ghijben, Peter Jan Heijsten en anderen ander zijde
erfenis van Jan en Aert zonen van Meeus Peter Meeus een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk erf in land en weide genaamd de Heijdries gelegen in de Tetenbraeck tussen:
erfenis van Aert van Gierl en anderen een zijde
erfenis van de Heilige Geest van Tilburg ander zijde
erfenis van Jan en Aert zonen van Meeus Peter Meeus een einde
erfenis van Arijaen Gerit Meeus ander einde.
Nog een stuk erf in land genaamd dat Smael Ackerken gelegen als voor tussen:
erfenis van Aert van Gierl een zijde
erfenis van Jan Gerit Hermans ander zijde en een einde
erfenis van Heijn Vermee ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Jan en Aert zonen van Meeus Peter Meeus een zijde
erfenis van Heijn Vermee ander zijde en een einde
erfenis van het Convent van Tongerlo ander einde.
Op welk huis, hof, schuur, turfschop en erven Daniel vs met zijn mede vrienden elk in de naam als voor vertegen hebben t.b.v. de onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Aert van Riel en t.b.v. het onmondige kind van Jan zoon van wijlen Aert van Riel.
Uit welk huis, hof, schuur, turfschop en erven vs de onmondige kinderen van Willem en Jan vs jaarlijks zullen gelden:
aan de erfgenamen van wijlen Ghijsbert Beerten de Oude 1 mud rogge en 13½ lopen erfpacht.
Welke pachten de onmondige kinderen van Willem en Jan vs zzullen betalen zodat de andere deelslieden ervan ontlast zullen zijn, met voorwaarden als voor.
Nog te laten wegen over de Heijdries hen die daarover mogen wegen.

1531, mei 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832