Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1704-14-8185-252r

Peeter Janssen van der Wegen, cedit aen Cornelis Peeter Oomen, een parceel ackerland groot drie ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, onbegrepen der maeten, gelegen aen de Hasselt alhier, oost eenen ackerwegh, suijt de kinderen Peeter Nouwens, west den vercooper in desen, ende noort Cornelis de Beir, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den tweeden augustij (1704).

Cooppen. 290 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832