Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1533-14-7925-44r

Willem en Jan, gebroeders, en Lijsbeth hun zuster, kinderen van wijlen Wouter Vermee, die Wouter voors gewonnen had bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter Jan Meeus hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Wouter Vermee, hun broer, hun deel en recht van versterven, dat hun verstorven was van wijlen Kathelijn dochter van wijlen Jan Meeus, hun oudtante, in alle havelijke en erfelijke goederen, waar die ook gelegen mogen zijn.
Nog hiertoe hun recht en deel in een half mud rogge erfpacht hun verstorven zijnde van Heijlwich Aert van Aerl, waarvan Heijlwich het vruchtgebruik bezat van wijlen Meeus Jan Meeus, haar man, dat te los staat met 16 gouden Peters van 19 stuivers per stuk.

1533, februari 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832