Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1541-14-7932-54v

Daniel zoon van wijlen Gherit Hermans bekent schuldig te zijn aan Anthonis ut supra (Denijs Meijnaerts) een jaarlijkse en erfelijke cijns van 9 karolus gulden van 20 stuivers uit 2 huizen, hoeven, schuur en erf, groot 16 lopensaet gelegen te Tilburg in de Hasselt tussen:
Herman Gherit Hermans een zijde
Jan Gherit Hermans ander zijde
Gherit Jan van Boerden en Jan Daniel van Boerden een einde
gemeijn straat ander einde
2) Nog uit een stuk land, groot 9 lopensaet, gelegen in Tilburg aan die Stockhasseltschestraet tussen:
Wouter Jan Wouters een zijde
gemeijn straet ander zijde
gemeijn straet een einde
Goijaert Aerts ander einde
3) Nog uit een stuk land, groot 5 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Hasseltsche ackeren tussen:
Cornelis Jan Reijnen een zijde
gemeijn gebuerwech ander zijde
gemeijnn gebeurwech een einde
H. Geest van Tilburg ander einde

Staat te los met 163 karolus gulden van 20 stuivers.

1541, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832