Menu

Documenten

Document R-1562-14-7952-71r

Jan en Zwaenke, broer en zuster, kinderen van wijlen Cornelis Wouters, de voors Zwaenke met een momber door haar gekozen en haar door de Heer gegeven zoals recht is, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Gerit Henrick Beijkens, met afgaan en vertijen etc, een stukje land, groot ongeveer 2 lopensaet, evenwel zo groot en klein als dat gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen de Hasselt in Sterts Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van Ghijsbrecht Henrick Beijkens een zijde
erfenis van Jan Henrick Cornelis en van de voors Ghijsbrecht ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Gerit Meeus beide einde
zoals ze zeiden.
Warandiam more solito ([ze hebben beloofd] te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum 5 maart, schepenen Reijnbout en Buerden.
Debet (verschuldigd) 1 briefgeld.
Toegevoegd:
Cornelis Cornelis Wouters heeft het voors stuk land vernaarderd. Actum (gedaan) ten dage van de opdracht. Schepenen.
Nog is gekomen dezelfde Cornelis en hij heeft de voornoemde naarderschap wederom overgegeven aan Ghijsbrecht de eerste koper voors.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Facta Litera in latiori forma si petatur et opus sit (Brieven worden gemaakt in bredere vorm als erom gevraagd wordt en als het nodig is).

1562, maart 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832