Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1590-14-7982-1v

Jan Jan Daniels van Buerden doude drije lopensaet min iii roijen affgepaelt vuijt eenen stuck saijlants hem Jannen toebehoorende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer dese iii lopensaet min iii roijen beneffens erffenisse Marije Jan Goijaerts dochter op huijden bij den voirs. Jannen gevest deen zijde, ende tusschen erffenisse Hermannen Cornelis Gheridt Hermans oijck te vesten dander zijde, streckende vande erffenisse ... daer den Groenen wech tusschen beijde is liggende ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Peeteren soone wijlen Adriaen Cornelis van Spaendonck met affgaen etc. warandiam ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum xi januarij 1590 scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832