Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1532-14-7924-55v

Gerit zoon van wijlen Claeus van Ethen heeft wettelijk en erfelijk overgedragen aan Joest Gerit van Ethen, zijn zoon, alle tocht en recht van tochtenwege, dat hij bezat in een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Kathelijn Peter Borchmans een zijde
erfenis van de weduwe van Jan Hanrick Smolders ander zijde
erfenis van Arijaen Van Malsen Heer van Tilburg een einde
de gemeijn straat ander einde.

Gekomen is voor schepenen Gerit zoon van wijlen Claeus van Ethen en had overgegeven aan Joest zijn zoon zijn tocht en recht van tochtenwege in een huis, hof en erfenis daaraan liggende ut supra, daarom is gestaan voor schepenen Joest voors en hij heeft beloofd en toegestaan aan Gerit zijn vader voors, indien Gerit het nodig zou hebben en zich niet behelpen kon op de andere havelijke en erfelijke goederen, die hij bezit, om van de opbrengst daarvan te leven, dat Gerit voors dan mag verkopen of bezwaren tot zoveel, dat hij er betamelijk van zal kunnen leven en niet meer en Joest voors heeft beloofd super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc aan Gerit zijn vader behulpzaam te zijn in het belasten of verkopen als Gerit zijn vader dat nodig heeft.

1532, maart 11

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832