Menu

Documenten

Document R-1734-14-8191-191r

Compareerde voor etc., Jenneken Jan de Beer wedue wijlen Dingeman vande Loo dewelcke verclaerde te desisteren vant regt van togt ten behoeve van haere kinderen op een parceeltje ackerlant groot seven quartier loopensaeten offte etc. gelegen onder de Heerlijcheijt Tilborgh aende Hasselt, sonder op 't selve eenigh regt, actie offte pretentie te reserveeren, maer daer aen te renuntieren inne gerequireerde forma, actum den vierden december seventien hondert vier en dertigh.

Peter Dingeman vande Loo soo voor sijn selve, ende nogh als principael momboir, en Cornelis Wouter van Roij, als toesiender over 't nogh een onmondigh kint wijlen Dingeman vande Loo daer moeder van is Jenneken Jan de Beer met consent ende decreet van Heeren Wethouderen alhier in dato 16e october 1734 op heden verthoont cedunt aen Gerard Joost van Heijst een perseel ackerlant groot seven quart loopensaet offte etc. gelegen onder Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, oost de kinderen van Hendrick vande Loo, zuijd Peter Hosemans, west, ende noort Jan Adriaen de Roij, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den vierden december seventien hondert vier en dertigh.

Cooppenn: en slagen 62:10:0 voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832