Menu

Documenten

Document R-1541-14-7932-35v

Gekomen zijn voor schepenen:
Jennijken weduwe van Peter Willem sBeren, dochter van wijlen Jan Gerit Wouters met Jan zoon van wijlen Daniel Dries haar tegenwoordige man, Cornelis en Jennijken, broer en zuster, Peter Claeus Henricks als man van Willem, voor henzelf en voor Heijlwich hun zuster en gezwij, allen kinderen van wijlen Peter Willen sBeren en Jennijken voors. en hebben een erfdeling gedaan van de erfelijke goederen hieronder beschreven:
Jennijken voors. met Jan haar tegenwoordige man zal hebben in tochten gedurende het leven van Jennijken en niet langer een huis, hof en erf gelegen te Tilburg in die Hasselt in Sterts Hoeff tussen:
Kinderen van wijlen Peter Willem sBeren, hiertegen gedeeld een zijde
Henrick Appels en Peter Thijs ander zijde
Henrick Appels een einde
gemeijn straet ander einde
Hieruit jaarlijks te gelden aan verscheidene personen 8 lopen rogge erfpacht:
aan Peter Huijb Smitten 12½ stuivers erfcijns, die te los is.
aan de erfgenamen van Lucas van Amerzoijen 3 stuivers en 1 penning Hollands erfcijns.

Hiertegen zullen Jennijken en Peter voors. samen hebben een stuk land in die Hasselt in Sterts Hoeff in Tilburg, tussen:
Jennijken weduwe van Peter sBeren met Jan haar tegenwoordige man een zijde
gemeijnt ander zijde
Henrick Appels een einde
Cornelis en Heijlwich sBeren, hiertegen gedeeld ander einde
Hieruit jaarlijks te gelden aan:
aan de weduwe van Willem sBeren 1 lopen rogge lijfpacht
aan Peter Huijb Smitten 6 stuivers en 1 oertstuiver erfcijns die te los staan.
aan de erfgenamen van Lucas van Amerzoeijen 5 penning Hollands erfcijns.

Hiertegen zullen Cornelis en Heijlwich hebben een stuk erf in land en weiland, gelegen te Tilburg in die Hasselt in Sterts Hoeff tussen:
Jennijke weduwe van Peter sBeren een zijde
gemeijnt ander zijde
gemeijnt een einde
Jennijke Peter sBeren en Peter Claeus Henricks ander einde
Hieruit jaarlijks te gelden aan:
de weduwe van Willem sBeren 1 lopen rogge lijfpacht
Peter Huijb Smitten 6 stuivers en 1 oertstuiver erfcijns, die te los staat.
de erfgenamen van Lucas van Amerzoeijen ca. 5 penning Hollands erfcijns.

Cornelis en Jennijke, broer en zuster, kinderen van Jennijke voors., Peter Claeus Henricks als man van Willem, allen kinderen van wijlen Peter Willem sBeren en Jennijke zijn vrouw, dochter van wijlen Jan Gerit Wouters, Heijlwich, dochter van wijlen Peter en Jennijke voors. niet tegenwoordig zijnde, verkopen aan Cornelis Cornelis Wouters een stuk land, groot 3½ lopensaet gelegen te Tilburg in die Hasselt in Sterts Hoeff tussen:
Ariaen Meeus een zijde
Heijn Neel Heijnen ander zijde
Heijn Neel Heijnen een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
Hieruit jaarlijks te betalen aan:
weduwe van Pauwels Jan Pauwels 1 mud rogge erfpacht te los staand met 40 karolus gulden
van 20 stuivers.
Jenneke weduwe van Peter Willem sBeren en Jan Daniel Dries hebben hun tocht in dit stuk
land overgedragen aan de kinderen.

Jenneke dochter van wijlen Peter Willem sBeren, Peter Claeus Henricks als man van Wijllem, dochter van Peter voors. verkopen aan Herman zoon van wijlen Gerit Hermans een stuk land, groot 2 lopensaet, 19½ roeden en 1 vierdevaets, gelegen te Tilburg in de Hasselt in Sterts Hoeff, tussen:
Jennijke weduwe van Peter sBeren een zijde
gemeint van Tilburg ander zijde
Henrick Appels een einde
Cornelis en Heijlwich kinderen van wijlen Peter sBeren ander einde
Hieruit tegelden jaarlijks:
Ariaen Meeus 2 lopen rogge erfpacht
Jacop weduwe van Willem sBeren 1 mud rogge lijfpacht gedurende het leven van Jacop
Peter Huijb Smitten 6 stuivers en 1 oertstuiver erfcijns, die te los staat
erfgenamen van Lucas van Amerzoeijen 5 penning Hollands erfcijns.

1541, 3 januari

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832