Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1517-14-7912-9v

Jan Ghijsbrechts van Ghierl heeft geloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Embrecht Claus van Aerl verthien lopen rogge jaerlics ende erffelics pachs alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtimisse ... over een jaer uit ende van die helft van eenen weije die heel weij iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt in die Creijvense straet tussen erffe Wouter Vermee deen sijde ende tussen erffe Ghijb van Ghierl dander sijde hoedende met beijden eijnden aen twee ghemeijn strathe als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer aff te doen datum ut supra (ultra januarij) scabini Ael, Vessem.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832