Menu

Documenten

Document R-1537-14-7928-39r

Joest, zoon van Gherit van Ethen bekent schuldig te zijn aan Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen een cijns van 6 karolusgulden van 20 st. jaarlijks uit huis, hof en grond, groot 9 lopensaet, gelegen te tilburg Aen die Cleijn Hasselt. Belendingen:
Katheleijn Peter Borchmansdochter een zijde
Kathelijn, wed. van Jan Henrick Smolders ander zijde
Jonker Adriaen van Malsen Heer van Tilborch en Goerle een einde
de gemeijn straet ander einde

Staat te los met 100 karolus gulden van 20 st.

1537, februari 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832