Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1540-14-7932-22v

Marten zoon van wijlen Anthonis Willem Zegers als man van Marij dochter van wijlen Goijaert Claeus die Claeus verwekt had bij wijlen zijn vrouw Kathelijn dochter van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl verkoopt aan Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl, om van zijn vrouw alle versterf en recht van versterf, dat hem aangekomen was van Aert zoon van wijlen Ghijsbrecht van Ghierl, oom van zijn vrouw, in alle roerende en onroerende goederen.

1540, Oktober

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832