Menu

Documenten

Document R-1627-14-7997-279r

Adriaen, Cornelis, Daniel, ende Peter gebroederen Niclaes Thomas Cornelis Colen als man ende momboir Luijtgarde sijnre huijsvrouwe ende Judich, alle broeders ende gesusteren kijnderen wijlen Adriaen Gerit Vranck Lemmens, alle voor hen selven, Herman sone Gerit Herman Janssoon daer moeder aff is Geritken dochtere oock wijlen Adriaen voors. welcken Herman voor Geriden sijnen vader mits sijnder impotentie ende beruertheijt van lichame, hem sterck was maeckende, Antonis Jan Gijsbertssoon van Gierl, als man ende momboir Danielkens sijnre huijsvrouwe Jan Adriaen Janssoon als man ende momboir Aleth sijnre huijsvrouwe ende Petrerken, alle drie gesusteren, kijnderen wijlen Cornelis Goossen Gerit Vranck Lemmens voorschreven, de voors Peterken met eenen momboir bij haer hiertoe vercozen alsoo als recht is, oock voor hen selven, Herman de Roij onsen schouteth vuijtten name van Peteren sone wijlen Jan Peter Huijben, absent ende buijtens slant sijnde, voorden welcken hij oversulcx mitsdesen instont, van welcken Peter moeder was wijlen Lijsbeth dochtere wijlen Gerit Vranck Lemmens voors. Marie oock dochtere wijlen Jans ende Lijsbeths voors, met eenen momboir bij haer hier toe vercozen alsoo als recht is, Lucia oock dochtere wijlen Jans ende Lijsbeths voors als volmachticht van Wouter Hendrixssoon haren man wonachtich inden dorpe vande Dussen, blijckende tselve bij seeckere opene brieffen van procuratie gepasseert voor Hemraders vande Dussen voors in date den ix deser besegelt met twee zegels in groenen wasche onder op ... daer op gedruckt ende onderteeckent Adriaen Adriaenssen Teulinck ons schepenen verthoont ende voorgelesen ende Goijart sone wijlen Jacob Antonis Goijart Pulskens, als man ende momboir Aleth sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Jans ende Lijsbeths voors, ende Cornelis sone wijlen Laureijs Wijten daer moeder aff was Adriana dochtere wijlen Gerit Vranck Lemmens voors. alle naest erffgenamen van bloet bestaen hebbende wijlen Cornelis Gerit Vranck Lemmens voors sonder wettige geboirte, ....

Geen goederen in de Hasselt.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832