Menu

Documenten

Document R-1677-14-8020-173v

Jan Denis Adriaen Reijnders als man ende momboir van Cathalijn Jan Peeter Cornelis Meeus heeft vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Jan Peeter Cornelis Meeus sijnen swager een parcheel ackerlant groot twee loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Creijven, aldaer tusschen erffenisse, oost ende noort de kinderen Jan Peeter Neelen, west de gemeijne straet, suijt Gerit Adriaen Smolders, los ende vrij, uijtgenomen t onderhouden t wegen stegen ende alle gebuerlijcke rechten als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum 30 augustij 1677, scabini Versteegh et Keijsser,

Den selven vercooper heeft vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Peeter Jan Cornelis Meeus sijnen swager een parceel ackerlant groot twee loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Creijven, aldaer tusschen erffenisse oost Adriaen Jan Cornelis Meeus, west Joost Denis Daniels, suijt Hendrick Corst Denis, noort Jan Michiel Meijnaers, los ende vrij, uijtgenomen t wegen stegen ende alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc., pro ut in forma, actum et scabini ut antea.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832