Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1551-14-7942-3v

Henrick Wouter Adriaens heeft overgegeven aan Laureijs zoon van wijlen Claeus Lambrecht Weijmers samen met de brieven en het recht met afgaan en vertijen een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, hem toebehorende, in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van Adriaen Michiel Roelof een zijde en een einde
die gemeijn straten ander zijde en ander einde.
Welk huis etc. Henrick voors. gekocht had van Elen zoon van wijlen Jan Elen Mutsaerts en wat Elen voors. gekocht had van Bastiaen zoon van Jan Elen Mutsaerts, zijn broer, zoals meer volkomen blijkt in brieven van Tilburg.
Henrick bovengenoemd heeft geloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen.

1551, april 20

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832