Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1642-14-8004-19r

Gerit sone wijlen Peter Marten Peter Vrancken deen hellicht ombedeijlt in een huijs, hof, schuer metten gronde, ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende vijfftien lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen genoemt aende Postelstraet, aldaer tuschen erffenisse Jan Jan Peter Jan Sijmons deen sijde ende tuschen erffenisse Jan Gerit Cornelis Peter Jan Reijnen met meer andere dander sijde, streckende van der erffenisse Giel Jan Michiel Meijnaerts totter gemeijne straete, ende alnoch deen hellicht ombedeijlt in een stuck erve tot heije ende beemt liggende int geheel drie lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie vs ter plaetschen genoemt aende Ouden Draijboom, aldaer tuschen erffenisse Adriaen Michiel Jan Denis Meijnaerts deen sijde, ende tuschen erffenisse Cornelissen Merenberch ende Wouter Wouter Beerten dander sijde, streckende van de erve Peter Goijart Peters met meer andere totter gemeijnte aldaer ut dicebat legitime etc. Cornelis Janss vande Merenberch ende Jan Willem Cornelis Peter Jan Reijnen, sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over de drie onmondighe voorkijnderen Anthonis Cornelis Jan Anthoniss ten behoeve derselver, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen ende allen commer etc. datum et scabinij ut supra (22 januarij 1642, Oekel et Bardwijck).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832