Menu

Documenten

Document R-1748-14-8194-148v

Compareerde voor etc. Cornelis van den Broeck in huwelijck gehadt hebbende Jenneken Verschueren den welcken verclaarden te cederen, transporteren, op te dragen, ende over te geven, aan ende ten behoeve van Willem Verschueren, sodanig regt van togt als hem is competerende op een vierde part van een huijs en schop met de aangelege erve groot in't geheel ses en een halff L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan't Craijven, Item het regt van togt op een vierde van een parceel ackerlant groot in't geheel vijf L gelegen als voor, ter plaatse aan de Hasselt ende dat voor eene somme van vijf gulden vijf stuijvers, die den selven bekent ontfangen te hebben, ende heeft dienshalve etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. datum den vijftienden augustij seventien hondert agt en veertig.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832