Menu

Documenten

Document R-1711-14-8187-122r

Dionijs Heestermans heeft wettelijck ende erffelijck verkoght, opgedragen ende overgegeven aen Jan Janssen vanden Bosch, een parceel ackerlant groot een ende drie quart loopensaet ofte etc. gelegen aende Hasselt alhier oost de straet suijdt de weduwe Daniel Willem Francken west de weduwe Gerit Jan Anthonisse ende noort de kinderen van Jan Gerit Maes los ende vrij uijtgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum ut supra (den vijfden december seventhien hondert elf),

Cooppen 125 :0:0 voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832