Menu

Documenten

Document R-1560-14-7950-77v

Jacop zoon van wijlen Jan Sijmons legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Peterke weduwe van Cornelis Jan Sijmons zijn broer, voor haar in recht van vruchtgebruik wat voor haar wettige kinderen door Cornelis haar man uit haar verwekt ten erve zal blijven, met afgaan en vertijen etc, een stuk land, groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Craijenvensche Ackeren, genaamd den Cruijsacker, aldaar tussen:
erfenis van Ghijsbrecht Gerit Beijkens een zijde
erfenis van Peter Jan Reijnen ander zijde
erfenis van Margriet Adriaen Somers dochter een einde
erfenis van Peterke weduwe van Cornelis Jan Sijmons, zijn broer voornoemd ander einde
zoals hij zeide. [belovende] warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal voor haar af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1560, maart 2

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832