Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1556-14-7946-50r

Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt en Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem voors., legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hem toebehorende in een stuk erf in weide liggende gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Hoevensche Strate in alle grootte als dat stuk erf aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan van Ghierl met zijn kinderen en Gherit Adriaen Meeus een zijde
erfenis van Herman Gherit Hermans ander zijde
de voors. Hoevensche straet een einde
erfenis van Gherit Adriaen Meeus en Herman Gherit Hermans, beiden voornoemd ander einde,
ut dicebant et promiserunt warandiam more solito dempto (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Dionijs, koper voors., uit de voors. twee vijfde delen moet gelden het twee vijfde deel in vier lopen rogge erfpacht te betalen aan Jan van Ghierl voors. en ook twee vijfde deel in ca zeven oirt stuivers grondcijns te betalen aan de Heer van Tilburg, terwijl de verkopers voornoemd verder beloven dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast etc. en alle andere kommer en calangies daar meer op komende elk voor zijn vijfde deel allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832