Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1557-14-7947-31r

Peter zoon van wijlen Jan Meeus weduwnaar van Anna suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van Jan Laureijs Eelkens supportavit (heeft overgegeven) aan de wettige kinderen van hem en van wijlen Anna suae uxoris (zijn huisvrouw), met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en al het recht vanwege vruchtgebruik, dat hij had en bezat in een huis, hof, schuur met een klein huisje en met de grond en toebehoren en in de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, vier lopensaet of daaromtrent begrijpende of zo groot of klein als dat met de maat bevonden zal worden, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aent Creijenvenne, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Jan van Spaendonck een zijde
erfenis van Peter voors met zijn kinderen en van Embrecht zoon van wijlen Jan Meeus, zijn broer, ander zijde en ook een einde
de gemeijn straat ander einde
ut dicebat (zoals hij zeide) gelovende als eerst aansprakelijke schuldenaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en vanwege vruchtgebruik daarop nooit meer aanspraak te maken met geen enkel recht, geestelijk noch wereldlijk, en alle kommer en calangies van zijnentwege daar op komende allemaal voor hen af te doen.
Datum de eerste februari, schepenen Meijnaerts en Berijs.

Quo facto constituti sunt coram scabinis infrascriptis (Toen dit gedaan was zijn gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven) Denijs en Joest, gebroeders, zonen van Peter en wijlen Anna voornoemd, Anthonis Jan Huijben zoon als man en momber van Lijsbet suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van Peter en Anna voors, voor henzelf en ook voor Jenneke, hun zuster, nog niet volwassen zijnde, waar zij en met hen Embrecht zoon van wijlen Jan Meeus voors, als oom en momber, en Marten zoon van wijlen Adriaen Leijten als toeziener gezamelijk voor instonden en gelofte deden en ze hebben het voors huis, hof, schuur met het kleine huisje en met de grond en toebehoren en de erfenis daaran liggende voors wettelijk en erfelijk verkocht, overgeveven en opgedragen aan Henrick Laureijs Zwijsen ten behoeve van Peter zoon van wijlen Peter Gherit Reijnen, met afgaan en vertijen etc. De verkopers bovengenoemd hebben gelofte gedaan in de naam als voor als eerst aansprakelijke schuldenaars super se et bona sua etc warandiam more solito (op zich en hun goederen etc te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Peter koper daaruit moet gelden een half mud rogge erfpacht te betalen aan de erfgenamen van wijlen Jan Jan Zomers, anderhalf hoen en een stuiver, erfelijk staande tot verscheidene grondcijnsen te betalen aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen en dat hij naar oude gewoonte 'sHeren schouwen moet onderhouden van de waterlaat, aan een zijde van het voors huis, hof en erfenis, daaraan liggende, lopende en ook van een arm van dezelfde waterlaat voors voor aan het voors huis en hof lopende. De verkopers voornoemd deden ook gelofte op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen etc. en alle andere kommer en calangies, die daar meer op komen, allemaal voor Peter verkoper voors af te doen.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1557, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832