Menu

Documenten

Document R-1630-14-7999-68v

Gijsbert Cornelis Gijsberts, draeght oppe ten behoeve van Daniel Bastiaen Daniels, zekere stuck saeijlandts groot omtrent een loopensaeten ... tzelve gelegen is indese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten den Roijenberch, tusschen erffenisse Jan Gijsbert Geerit Baijkens, oostwaerts, Theunis Cornelis Jan Hermans westwaertsde kinderen Jan Goijaerts noortwaerts, ... met dander eijnde comende aende ... Geert de Beer zuijtwaerts ut dicebat los ende vrij, actum v februarij 1632 scabini Heijst et Wilhem Gerritss.

Anneken Cornelis Gijsberts de sustere geassisteert met Peeter Rondes als toesiender ende Jan Cornelis Gijsberts haeren broeder, draeght oppe ten behoeve van Daniel Bastiaens, een lopensaet off daeromtrent lants etc. soo groot etc. in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten den Roijenberch, tusschen erffenisse ut supra, actum et scabini ut ....Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832