Menu

Documenten

Document R-1550-14-7941-34r

Jenneke weduwe van Peter Willem sBeren dochter van wijlen Jan Gheenen met Jan zoon van wijlen Daniel Dries haar huidige man heeft overgegeven aan Peter zoon van Claeus Henrick Diercks als man van Willem dochter van wijlen Peter Willem sBeren en van Jenneke bovengenoemd met afgaan en vertijen het vruchtgebruik en recht van vruchtgebruik wat ze Jennek voors. na de dood van Peter Willem sBeren voornoemd bezat in een vierde deel van een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaaste genaamd aan die Hasselt in alle grootte als het gehele huis etc. daar gelegen is tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis Wouters en Herman Gherit Hermans een zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels en de weduwe met haar kinderen van Peter van Eijndt ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels voornoemd een einde
die gemeijn straat ander einde.
Jenneke met Jan haar tegenwoordige man voornoemd hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en nooit meer naar het vruchtgebruik te talen of te doen talen etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende allemaal af te doen.

Dit gedaan zijnde is gestaan voor schepenen de voors. Peter als man van Willem bovengenoemd, dochter van wijlen Peter Willem sBeren en Jenneke voornoemd, en heeft het voors. vierde deel van het huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende voornoemd wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan zoon van wijlen Daniel Dries voornoemd met afgaan en vertijen en heeft geloofd te waren en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daar op komende allemaal af te doen, behalver dat uit het gehele huis etc. vergouden worden 4 lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg en 2 lopen rogge erfpacht in een mud rogge erfpacht in de maat van den Bosch en in den Bosch te leveren en aan enkelen daar te betalen. Nog ½ stuiver erf cijns aan de nakomelingen van Lucas van Amerzoijen te betalen en nog 12½ stuiver erfcijns aan Marie Peter Huijben dochter te betalen, te los staande deze 12½ stuiver voors. met 10 karolus gulden naar uitwijzen der brieven, die daarvan zijn.

1550, november 19

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832