Menu

Documenten

Document R-1738-14-8192-33r

Michiel Cornelis de Jongh cedit aan Geraert Gijsbert Verschueren een halff huijs aan den oosten kant scheijdende op de graat van de schouw tussen deese, ende de wooninge te westen, met den hoff daar aan mede aan den oosten kant groot dartig roeden ofte etc. schijdende op de middelpat gestaan ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer oost de weduwe Justien van Heijst, suijt de straet, west Jan Schalcke, en noort de waterloop. los ende vrij, uijtgenoomen dat Jan Schalcke moet wegen agter de kamer tot op de straat, voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoole commer etc. pro ut in forma, actum den eersten december seventien hondert agten dartigh.

Cooppenn: 135 gulden , hierop betaalt bij de vest tien gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832