Menu

Documenten

Document R-1733-14-8191-104v

Jan Adriaen Vijgen cedit aen Cornelis Jan Coolen een perseel soo acker als weijlant groot drie loopensaeten offte etc. gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Peter Hosemans, zuijd, ende west de straat, ende noord Adriaen van Beurden, belast met eene pagt van vier vaaten rogge s'jaers aenden heer rentmeester der Geestelijcke goederen dese quartiers van Oosterwijck, voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den thienden junij seventhien hondert drie en dertigh.

Cooppenn: en slagen 100 gulden voldaen.

Den selven cedit aen Joris van Gorp een perseel weijlant groot een en een halff loopensaat offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaatse aende Hasselt aldaer oost de vercooper, zuijd den Ed: heer van Tilborgh, west Cornelis van Amelsffoirt, ende noord Jan Peter Sijmons, los ende vrij met de geregtigheijt vande wegen vande straat aff neffens het huijs vande erffgenamen Jan de Jongh, voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den thienden junij seventien hondert drie en dertigh.

Cooppenn: 122:10:0 voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832