Menu

Documenten

Document R-1601-14-7991-115v

Henrick soone wijlen Cornelis de Crom een stuck erffenis hem toebehoirende tot heije, weije ende vuijtgestocken moir liggende vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten teijnde de Hasselt aende Roijenberch aldaer tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beer deen sijde, ende tusschen die gemeijnt dander sijde, streckende vande erffenisse Pauwels Jan Matheeussoon totter erffenisse Jan Goijaert Peeterssoon ut dicebat legittime etc. Pauwelsen soone Jan Matheeus Wouterssoon voirs. met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercoopen etc. ende alle commer of calangie daerop comende etc. datum et scabinij ut supra (x octobris Vet et Borchmans).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832