Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1556-14-7946-49v

Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke, zijn huisvrouw, en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana, zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Veramelvoirt legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt, hun zwager, met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hem toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Creijenvenschestraet in alle grootte als dat stuk land voors. aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan Jan de Vet een zijde
erfenis van Jan Claes Henrick Verhoeven ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Cornelis Gherit Hermans ander einde,
ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende elk voor zijn vijfde deel allemaal af etc.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832