Menu

Documenten

Document R-1735-14-8191-215r

Adriaen Peter Leijten, Maria ende Cornelia gesusteren meerderjarige dogteren wijlen Peter Leijten cum tutoribus, Jan Cleijssen als in houwelijck hebbende Johanna Peter Leijten, ende Geerard Joosten van Heijst cedunt aen Jan Cornelis Maes een perseel ackerlant groot een en drie quartier loopensaet offte etc. gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Jenneke Somers, zuijd de kinderen Peter Maes, west den ackerwegt, ende noord Geerard van Brekel, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den ses en twintigsten meij seventhien hondert vijff en dertigh.

Cooppenn: 45 gulden voldaen.

Adriaen Peter Leijten, Maria ende Cornelia gesusteren meerderjarige dogteren wijlen Peter Leijten cum tutoribus, Jan Cleijssen als in houwelijck hebbende Johanna Peter Leijten, cedunt aen Jan Cornelis Maes een perseel ackerlant groot een en een quart loopensaet offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost de kinderen Johan Soffers, zuijd Joost de Beir, west de gemeente, ende noord Loureijs Henssen, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den ses en twintigsten meij seventien hondert vijff en dertigh.

Cooppenn: 80 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832