Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1550-14-7940-57v

Willemke dochter van wijlen Willem Aert van Riel met Peter zoon van wijlen Wouter Vermee als voogd door haar daartoe gekozen en door de rechter haar gegeven zoals wet is en Pauwels Marten Pauwels als man van Cornelia dochter van wijlen Willem Aert van Riel voors. hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Marten zoon van wijlen Ariaen Fiers en Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Wouter Verschueren met afgaan en vertijen elk een derde deel haar en hem toebehorende in een huis, hof, schop met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt het gehele huis etc. tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis sBeren, daar een waterlaat tussen loopt een zijde
erfenis van Herman Gherit Hermans, hier afgedeeld en bepaald en hem heden verkocht ander zijde en een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe elk een derde deel hen toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie en plaats voors., het gehele stuk tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis sBeren voornoemd een zijde
erfenis van Gherit Jan Ghijben ander zijde
erfenis van Jan Jan Eelkens een einde
erfenis van het huis etc. voornoemd, waar een waterlaat tussen gaat ander einde.
Willemke met haar voogd en Pauwels voors. hebben geloofd super se et bona sua etc. elk zijn deel voors. in het huis etc. te waren behalve dat Marten en Jenneke voors. daaruit moeten betalen:
9½ lopen rogge erfpacht aan Jan Huijb Smitten en Jheronijmus zoon van Heer Rutger van Holten uit het gehele huis etc. en uit het stuk land.
sHeren schouwen van de voors. waterlaat te onderhouden naar oude gewoonte.
Verkoper en verkoopster voors. hebben verder geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen etc. en alle andere kommer en calangies daarop komende elk tot zijn derde deel allemaal af te doen.

1550 maart 24

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832