Menu

Documenten

Document R-1689-14-8026-315v

Cornelis van Labbenaij tot Oisterhout cedit aen Sijmon Peters Veramelvoort een huijsken met de erffe daer aen leggende, groot ontrent vijff quartier loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aen de Hasselt aent Craijven alhier, aldaer oost, west, zuijt ende noort den cooper, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. en heeft etc., gelovende etc., pro ut in forma, actum ut supra.

Cooppenn: 100 gulden.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832