Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1719-14-8188-198v

Willem Heerders cedit aen Maria Jan Smarien een parceel ackerlant groot drie en een halff loopensaet offte etc., gelegen onder dese heerlicheijt Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer oost de kinderen van Jan Maes, zuijd Jan Joost Heerdens, west Denis Horvoirts, ende noord de straet, los ende vrij, uitgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den sesden meij seventhien hondert negentien,

Cooppenn: 200 gulden voldaen.

Den selven cedit aen Sr. Gijsbert Laureijs Colen een parceel weijde, groot drie loopensaet offte etc. gelegen onder dese heerlicheijt van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer oost Jan Goijaert Swagemaeckers, zuijd Gijsbert van Gorp, west Adriaen de Roij, ende noord Joost Gijsbert de Beer de kleijnen, los ende vrij, uitgenomen wegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den sesden meij seventhien hondert negentien,

Cooppenn: 250 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832