Menu

Documenten

Document R-1561-14-7952-26v

Pauwels zoon van Laureijs zoon van wijlen Aert Lensen legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Berijs ten behoeve van jonkheer Charles van Malsen, heer van Tilborch en Ghoerll, met afgaan en vertijen etc, een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 4 lopensaet, evenwel zo groot en klein als dat gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd die Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van jonkheer Charles van Malsen, heer van Tilborch en Ghoerll een zijde
erfenis van Jan Steven Willems ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Heijliger Crillaerts ander einde
zoals hij zeide.
Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren zoals gebruikelijk) behalve dat de voors Heer van Tilborch daaruit moet gelden een half mud rogge per jaar erfpacht aan de erfgenamen van Anthonis Dionijs Meijnairts en daartoe nog 3 penningen Hollands per jaar erfcijns te betalen op Sint Stevensdag aan de Gezworenen van Tilborch, belovende verder dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum 3 december, schepenen Reijnbouts en Ghierll.

1561, december 3

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832