Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1533-14-7925-43r

Joest zoon van wijlen Jan Meeus heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter Wouter Vermee, Hanrick Cornelis Appels en Peter Jan Meeus alle versterf en recht van versterven hem verstorven van Kathelijn dochter van wijlen Jan Meeus, zijn moeie, in alle erfgoederen, waar ook gelegen.

1533, februari 2

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832