Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1570-14-7961-2r

Dionijs soen wilner (wijlen) Henrick Wouters een stuck lants van iiii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochie de Tilborch ad locum (in de parochie van Tilburg ter plaatse) aende Hasselt in Sterts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis sBeren ende Adriaen Peter Zegers deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Janss de Vet dander zijde streckende vander gemeijnder strate der Langstraet geheijten totter erffenisse Peter Michiel Geritss zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soen wilner (wijlen) Cornelis sBeren voirs met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs altijt vast ende stentich te houden ende in etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven, datum iii aprilis LXX nae Paessen scabini Ghierll et Daniels.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832