Menu

Documenten

Document R-1521-14-7917-57v

Gherit soen wilner (wijlen) Gherit Jan Reijnen boot sijn blijckende penningen hoeff ghelt gods peninck lijcoop ende briefghelt tot hem behorende als hij seede om met recht te vernaerden alsulcken stuck lants twee lopensaet off daer omtrent begrijjpende gelegen inde parochie van Tilborch aent Creijenven als Huijbrecht soen wilner (wijlen) Gherit Jan Reijnen opghedragen ende erffelijck vercocht hadde Gheriden Hanrick van Boerden in scepen brieven van Tilborch daer den daet aff luijdt den vijffthijenste martij lest leden ende heeft gheloeft die voirs Gherit als te doen dat een goet naerderman van rechts wege sculdich is te doen den xx september scabini Vermee ende Beris.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832